Zestawienia BI > Okno Wymiarowanie > Wartości domyślne wymiarów - zakładka Wymiary

Drukuj

Wartości domyślne wymiarów analitycznych - zakładka Wymiary

 

Program umożliwia wprowadzanie dla każdego użytkownika indywidualnych wartości domyślny wymiarów poszczególnych kategorii dokumentów.

 

Na zakładce Wymiary dokumentu sprzedaży, zakupu i dokumentu magazynowego widoczny jest przycisk Domyślne wymiary pozycji. Po jego wybraniu uruchamiane jest okno Wartości domyślne, w którym określa się domyślne wartości wymiarów dla dokumentu. Okno to uruchamiane jest przyciskiem Domyślne wymiary pozycji, skrótem klawiaturowym Alt+C lub z menu kontekstowego.

W pierwszej kolejności w oknie Wartości domyślne wybiera się przycisk Edytuj lub dwuklikiem przestawia w stan edycji pole wartości wymiaru. Następnie w otwartym oknie Wybór elementu, wskazuje się nową wartość wymiaru. Przycisk Użyj przepisuje wartość do pola wartości wymiaru. Zmienione dane należy zapisać. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane dla użytkownika, który je wprowadził i będą wartościami domyślnymi podczas wymiarowania kolejnych pozycji dokumentu określonej kategorii.

 

Zobacz także:

Dokument zakupu - strona Wymiary

Dokument magazynowy - strona Wymiary

Dokument sprzedaży - strona Wymiary

Wymiary analityczne pozycji dokumentów

Widoczność i wymagalność wymiarów analitycznych