Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Wykonywanie procedur > Obsługa zdarzeń w nowych oknach

Drukuj

Obsługa zdarzeń w nowych oknach

Tabela opisuje możliwość wykorzystania wykonywanych dla zdarzeń procedur AmBasic w nowych formatkach i kartotekach:

 

Procedury z grupy Dokumenty sprzedaży, magazynowe, zamówienia obce oraz procedurę OnGetUpust można wykorzystać po dodaniu do pliku AMHMSQL.INI wpisu:

[Ustawienia]

raportyAutoDk=1

Plik domyślnie zapisywany jest w katalogu: %appdata%\Sage\Config\

 

Nazwa Procedury

Działa w nowych oknach

Uwagi

Dokumenty sprzedaży, magazynowe, zamówienia obce

OnAddNewDokument

Nie

Procedura wywoła się w trakcie zapisu dokumentu, a nie bezpośrednio po naciśnięciu Nowy.

OnBeforeInsert

Tak

 

OnAfterInsert

Tak

 

OnBeforeEdit

Nie

Procedura wywoła się w momencie zapisu, a nie w momencie kliknięcia Edytuj.

OnBeforeBuforEdit

Nie

Procedura wywoła się w momencie zapisu, a nie w momencie kliknięcia Edytuj.

OnAfterUpdate

Tak

 

OnAfterBuforUpdate

Nie

 

OnBeforeDelete

Tak

 

OnBeforeBuforDelete

Tak

 

OnAfterDelete

Tak

 

OnAfterBuforDelete

Tak

 

OnBeforeAnuluj

Tak

 

OnTwChanged

Nie

 

Kontrahenci, towary

OnAfterInsert

Tak

 

OnBeforeDelete

Tak

 

OnAfterUpdate

Tak

 

OnBeforeEdit

Tak

 

Inne

OnTimer

Tak

 

OnGetUpust

Nie

 

Raporty uruchamiane z menu kontekstowego kartotek towarów, kontrahentów, dok.sprzedaży, materiałowych, zamówień obcych

Tak

 

Raporty uruchamiane z menu kontekstowego formatek dok. Sprzedaży, materiałowych, zam.obcych

Nie

 

Raporty wywoływane ze skrótu klawiszowego

Nie

 

Procedury wywoływane z poziomu szablonu importu w formacie 3.0

Tak

 

 

Zobacz również:

Obsługa zdarzeń w języku raportów

Parametry pracy - Wykonywanie procedur