Jak to zrobić? > Ustawienia > Usuwanie typu dokumentu

Drukuj

Usuwanie typu dokumentu

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Na drzewku umieszczonym w lewej części tego okna rozwinąć gałązkę Typy dokumentów. Z prawej strony okna pojawi się lista kategorii dokumentów.

3.Wybrać odpowiednią kategorię. Z prawej strony okna pojawi się lista zdefiniowanych typów dokumentów.

4.Wybrać na liście pozycję, którą chcemy usunąć.

5.Wybrać przycisk Usuń. System wyświetli okno dialogowe prosząc o potwierdzenie operacji.