Jak to zrobić? > Towary > Usuwanie rodzaju towaru

Drukuj

Usuwanie rodzaju towaru - procedura

1.Należy wybrać polecenie Towary z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Towary na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki towarów.

2.Kliknąć okienko Rodzaje.

3.Kliknąć przycisk [ - ] lub użyć klawiszy skrótu Ctrl+ minus z klawiatury numerycznej. System wyświetli okno dialogowe prosząc o potwierdzenie operacji. Nie można usunąć rodzaju zawierającego towary.