Jak to zrobić? > Ustawienia > Usuwanie rejestru pieniężnego

Drukuj

Usuwanie rejestru pieniężnego

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteka lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Na drzewku wskazać pozycję Rejestry pieniężne.

3.Wybrać odpowiedni rejestr, który chcemy usunąć i kliknąć przycisk Usuń. Wyświetli się okno dialogowe prosząc o potwierdzenie operacji.