Jak to zrobić? > Ustawienia > Usuwanie rejestru dokumentów

Drukuj

Usuwanie rejestru dokumentów

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna rozwinąć gałązkę Typy rejestrów.

3.Wybrać odpowiednią pozycję. Z prawej strony okna pojawi się lista zdefiniowanych rejestrów.

4.Wybrać rejestr, który chcemy usunąć i kliknąć przycisk Usuń. Możliwe jest usunięcie tylko takiego rejestru, który nie jest wykorzystywany przez żaden z typów dokumentów i do którego nie został skierowany żaden dokument.