Jak to zrobić? > Ustawienia > usuwanie pozycji slownika 

Drukuj

Usuwanie pozycji słownika

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteka lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wskazać pozycję Słowniki i rozwiń gałązkę drzewka.

3.Wybrać słownik.

4.Należy wybrać pozycję słownika, którą chcemy usunąć i kliknij przycisk Usuń. System wyświetli okno dialogowe prosząc o potwierdzenie operacji.