Jak to zrobić? > Ustawienia > Usuwanie opisu dokumentu

Drukuj

Usuwanie opisu dokumentu

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wskazać pozycję Opisy dokumentów i rozwinąć gałązkę drzewka.

3.Wybrać odpowiedni dokument.

4.Wybrać opis, który chce się  usunąć i kliknąć przycisk Usuń. System wyświetli okno dialogowe prosząc o potwierdzenie operacji.