Jak to zrobić? > Ustawienia > usuwanie magazynu z list 

Drukuj

Usuwanie magazynu z list wyboru

Nie można usunąć magazynu, dla którego istnieją w systemie zarejestrowane dokumenty. Dlatego też, jeśli konieczne jest przechowywanie w systemie dokumentów wystawionych dla zlikwidowanego magazynu, należy magazyn taki zablokować w oknie ustawień (usunąć zaznaczenie w polu wyboru obok kodu magazynu); dzięki temu nie będzie się on pojawiał na listach w oknach wystawiania dokumentów.

 

Aby usunąć magazyn z list wyboru:

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wskazać pozycję Magazyny i rozwinąć gałązkę drzewka.

3.Należy wybrać na liście magazyn, który chcemy usunąć z list wyboru i usunąć zaznaczenie w polu wyboru z lewej strony kodu magazynu.