Jak to zrobić? > Ustawienia > Usuwanie formy płatności

Drukuj

Usuwanie formy płatności

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wskazać pozycję Formy płatności i rozwinąć gałązkę drzewka.

3.Wybrać formę płatności, którą chcemy usunąć i kliknąć przycisk Usuń. System wyświetli okno dialogowe prosząc o potwierdzenie operacji.