Jak to zrobić? > Usuwanie danych

Drukuj

Usuwanie danych - procedura

1.Otwórz kartotekę i zaznacz elementy, które chcesz usunąć.

2.Kliknij przycisk Operacje i wybierz z menu polecenie Usuwanie dokumentów. Pojawi się okno zawierające ostrzeżenie o nieodwracalności tej operacji.

3.Potwierdź wykonanie operacji usunięcia przyciskiem OK.