Sprzedaż > Operacje na wystawionych dokumentach sprzedaży > Usunięcie zamówienia obcego

Drukuj

Usunięcie zamówienia obcego

Po kliknięciu w oknie odpowiedniego zamówienia przycisku Operacje należy wybrać polecenie Usuń bieżący dokument. System wyświetla komunikat o nieodwracalności usuwania dokumentu i prosi o potwierdzenie wykonania operacji.