Ustawienia > Współpraca z FK > Kartoteki FK > zakładka Rozrachunki

Drukuj

Kartoteki FK - zakładka Rozrachunki

Synchronizacji podlegają  rozrachunki kontrahentów, pracowników i urzędów modułu handlowego zsynchronizowanych z modułem Finanse i Księgowość, dla których istnieje w danych modułu handlowego jakikolwiek dokument, wystawiony lub w buforze.

 

Tryb synchronizacji

Synchronizacja - synchronizowane są najpierw nierozliczone rozrachunki z Handlu, a następnie wszystkie dotychczas niezsynchronizowane nierozliczone rozrachunki z FK.

Synchronizacja przyrostowa uzgodnionych dokumentów - aktywna tylko dla odpowiedniego Obiektu integracji. Synchronizowane są rozrachunki z FK, które zostały zmienione od daty wykonania czasu ostatniej synchronizacji pełnej lub przyrostowej. W trakcie synchronizacji datę tę można zmienić.

 

W przypadku rozpoczynania pracy z Handlem zaleca się przeprowadzenie synchronizacji przyrostowej z pomocą konsultanta/wdrożeniowca.

 

Synchronizowane rozrachunki

W tej grupie ustawień wybierz, które rozrachunki będą synchronizowane.

 

Przycisk Synchronizuj rozrachunki uruchamia proces synchronizacji rozrachunków. Dla synchronizacji przyrostowej otwiera się okno Operacje synchronizacji z FK.

hmtoggle_plus1Okno Operacje synchronizacji z FK

 

Ustawienia należności i zobowiązań wprowadzonych z FK

Należy wybrać z listy Rejestr, Typ dokumentu i Serię dla należności i zobowiązań wprowadzanych z FK.

 

Automatyczna synchronizacja

Jeśli jest zaznaczone, wówczas moduł handlowy automatycznie uzgadnia wskazane rozrachunki zgodnie z ustawieniami pól wyboru.

 

Przed rozpoczęciem automatycznej synchronizacji należy wykonać pełną synchronizację danych.

 

Pola wyboru Włącz synchronizację automatyczną określają, które rozrachunki, w jakich sytuacjach i jak często mają być uzgadniane. Przed wykonywaniem synchronizacji system sprawdza, czy nie jest prowadzona w tym samym momencie synchronizacja z innego stanowiska. Zapobiega to jednoczesnemu wykonywaniu synchronizacji rozrachunków z różnych stanowisk modułu Handel.

 

Zaznacz ustawienia które chcesz wykorzystywać do automatycznej synchronizacji:

Przy każdym wejściu do firmy - synchronizacja będzie wykonywana po zalogowaniu do firmy. Zaznaczając pole nie częściej niż można określić jak często uruchamiana będzie taka synchronizacja.

Przed zestawieniami rozrachunkowymi - synchronizacja będzie uruchamiania przed wykonaniem zestawień dla rozrachunków. Zaznaczając pole nie częściej niż można określić jak często uruchamiana będzie taka synchronizacja.

Co określony okres czasu - określa częstotliwość wykonywania automatycznej synchronizacji przyrostowej z dokładnością minut, godzin lub dni. Opcja aktywna tylko dla trybu Synchronizacji przyrostowej uzgadnianych dokumentów.

Przy każdym wykorzystaniu danych dla konkretnego kontrahenta - Synchronizacja będzie wykonywana dla rozrachunków aktualnie użytego na dokumencie kontrahenta.Opcja aktywna tylko, kiedy w trybach synchronizacji zaznaczono znacznik Synchronizacja.

 

 

Przed rozpoczęciem automatycznej synchronizacji należy wykonać pełną synchronizację danych, uruchamianą przyciskiem Synchronizuj rozrachunki. W przypadku utraty połączenia, przy włączonej synchronizacji automatycznej, synchronizacja nie będzie przeprowadzana do czasu odzyskania połączenia, a użytkownik ma możliwość wyboru dalszego działania – kontynuację pracy lub wyjście z firmy.

 

Zobacz także:

zakładka Kartoteki i synchronizacja zawartości kartotek