Urządzenia fiskalne > Ustawienia drukarki fiskalnej

Drukuj

Ustawienia drukarki fiskalnej

Ustawienia drukarek fiskalnych po grupowane zostały na zakładkach. Liczba zakładek i ich tytuły, a także nazwy funkcji dostępnych na każdej z nich mogą się różnić w zależności od typu drukarki. Jeśli zakładki nie mieszcża się na oknie ustawień można się nimi przełączyć za pomocą dodatkowych przycisków.

img_druk_fisk_01

 

Zakładki ustawień drukarki fiskalnej:

hmtoggle_plus1Ogólne

hmtoggle_plus1Raporty

hmtoggle_plus1Funkcje

hmtoggle_plus1Ustawienia

hmtoggle_plus1Nagłówek

hmtoggle_plus1Stopka

hmtoggle_plus1Port

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - dodawanie kasy fiskalnej

Jak to zrobić - usuwanie kasy fiskalnej