Zestawienia BI > Ustawienia - Wymiary analityczne

Drukuj

Ustawienia - Wymiary analityczne

W oknie Wymiary analityczne > Kontrahenci można przypisać wymiary do kartoteki kontrahenta.

W oknie Wymiary analityczne > Pracownicy można zdefiniować wymiary przypisane do pracowników, widoczne potem w kartotece pracowników.  

W oknie Wymiary analityczne > Towary można zdefiniować wymiary przypisane do towaru, widoczne potem w kartotece towarów.

W oknie Wymiary analityczne > MPK można zdefiniować wymiary przypisane do Miejsc Powstawania Kosztów. Musi to być wymiar typu słownik. Domyślnym słownikiem dla MPK jest słownik Dział.

 

Wymiary analityczne dokumentów służą do definicji wymiarów rejestrujących dodatkowe informacje o dokumentach przekazywanych ogranom podatkowym w formie elektronicznej (JPK).

 

Ustawienia wymiarów analitycznych Business Intelligence zostały opisane w oddzielnych tematach:

 

Wymiary analityczne pozycji dokumentów

Wartości domyślne wymiarów analitycznych

Widoczność i wymagalność wymiarów analitycznych

 

Dla towarów, kontrahentów i MPK należy ustawić kolejność wymiarów Business Intelligence. Oznacza to, że będzie można potem dodatkowo analizować dane po 10 wymiarach po podłączeniu poprzez arkusz kalkulacyjny do bazy analitycznej.

 

Wymiar już utworzony definiuje się wybierając w trybie edycji przycisk Dodaj. Otwiera się wówczas okno Wybór wymiaru z listą zdefiniowanych wymiarów. Aby użyć którejś z pozycji tej listy, należy wybrać przycisk Użyj. Aby zapoznać się ze szczegółowymi danymi tego wymiaru, należy wybrać przycisk Szczegóły.

 

W tym oknie można także utworzyć zupełnie nowy wymiar, co jest opisane w temacie Ustawienia > Wymiary analityczne > Wszystkie.

 

Po zdefiniowaniu wymiaru należy go przypisać do odpowiedniej listy wymiarów dla towaru, kontrahenta lub pracownika. Ten sam wymiar może być także przypisany jednocześnie do wszystkich wymienionych kartotek.

 

Aby zobaczyć listę wymiarów przypisanych do danej kartoteki, należy wybrać odpowiednią podgałąź wymiarów analitycznych (Kontrahenci, Pracownicy, Towary, MPK). Widoczna jest tam lista wymiarów przyporządkowanych do danej kartoteki, z której można wybrać właściwe zaznaczając je w trybie edycji. Kolejność prezentowania wymiarów na liście można ustalić przesuwając daną pozycję w górę lub w dół. Można tu zablokować wymiar przed dalszym wykorzystywaniem w kartotece (nie będzie się on pojawiał na liście wyboru w kartotece).

 

W polu Symbol mogą być tylko cyfry i litery a jedyny znak poza cyframi i literami to _ (podkreślenie).

 

Ten sam wymiar może być przypisany do wszystkich kartotek.

 

Jeśli wymiar został już przypisany do którejkolwiek kartoteki (towary, kontrahenci, pracownicy) lub do MPK, to nie jest możliwa jego edycja w oknie Wymiary wszystkie. Przycisk Edytuj jest wtedy nieaktywny.

 

Zobacz także:

Typy wymiarów analitycznych