Ustawienia > Contact Manager

Drukuj

Contact Manager

Definiowane statusów oferty

Definiowanie statusów oferty pozwala na definiowanie własnych statusów oraz modyfikację istniejących. Wraz z modułem instalowany standardowy słownik statusów oferty.  

 

Na liście statusów dostępne jest menu kontekstowe zawierające opcję Usuń pozwalającą na usuwanie wybranej pozycji.

 

Aby dodać status oferty kliknij przycisk Słownik statusów. Pojawi się okno z listą dostępnych statusów.

 

Szablon wydruku oferty

Szablon wydruku pozwala nam na definiowanie własnych szablonów oraz modyfikację istniejących. Wraz z modułem instalowany jest standardowy zestaw szablonów.

Szablony przechowywane są w katalogu: c:\Users\nazwa.użytkownika\Documents\Sage\Szablon\Oferty.

 

W prawej części okna Kreatora raportów dostępna jest lista pól pobranych z bazy danych firmy.

 

Użytkownik może utworzyć własne szablony lub wczytać szablony z dysku.

 

W górnej części okna znajdują się przyciski umożliwiające wykonywanie akcji:

Otwórz – przycisk otwiera okno edycji wybranego szablonu

Nowy – przycisk umożliwia utworzenie nowego szablonu

Wczytaj z dysku – przycisk umożliwia wczytanie szablonu z dysku

 

Tworzenie i modyfikacja szablonów wykonywana jest w Kreatorze raportów. Przykład - Tworzenie schematu wydruku >>

 

Szablon numeracji oferty

Definiuje szablon numeracji dla tworzonych ofert. Domyślnie ustawiony jest #n4/#R czyli czterocyfrowy numer kolejny (#n4)/czterocyfrowy numer roku (#R).

 

hmtoggle_plus1Makra szablonu numeracji