Ustawienia > Typy rejestrów

Drukuj

Typy rejestrów

Po wybraniu grupy ustawień Typy rejestrów na drzewku ustawień, w prawej części okna pojawi się lista rejestrów dokumentów. W oknie tym można dodawać nowy rejestr i utworzyć jego definicję, usuwać rejestr albo zmieniać jego definicję. Definiując rejestr określa się, czy jest on aktywny, a także nadaje skrót i nazwę rejestru oraz jego rodzaj.

 

Podwójne kliknięcie w polu rejestr w Finanse i Księgowość otwiera okno Rejestry w FK, w którym można przypisać rejestrowi w module handlowym odpowiedni rejestr w module finansowo-księgowym.

 

Moduł Handel obsługuje następujące rodzaje rejestrów:

hmtoggle_plus1Rejestry magazynowe

hmtoggle_plus1Rejestry sprzedaży

hmtoggle_plus1Rejestry zakupu