Ustawienia > Stawki VAT

Drukuj

Stawki VAT

Okno to pozwala na definiowanie, modyfikowanie oraz uaktywnianie stawek podatku VAT. Po kliknięciu przycisku Edytuj otwiera się okno Stawki VAT, umożliwiające modyfikację stawek VAT.

Aby stawka VAT pojawiała się na dokumencie o charakterze faktury RR oraz jej korekcie, konieczne jest zaznaczenie znacznika w kolumnie VAT RR.

Odznaczenie znacznika aktywności spowoduje że stawka nie będzie się pojawiać na listach rozwijanych.

 

Zdefiniowane tu stawki VAT można zmienić za pomocą operacji grupowej Zmiana parametrów dla wybranych towarów w kartotece Towary. Pojawiają się też jako kryterium wyszukiwania towaru w oknie Szukaj oraz opcjonalnie jako kolumna w kartotece towarów (z możliwością sortowania według stawek).

 

Jeżeli stawka została użyta na dokumentach, na formatce towaru - jej modyfikacja lub usuniecie jest niemożliwe. Nie można usunąć stawki 0%, NP oraz ZW. Stawkom tym nie można także ustawić daty obowiązywania.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - dodanie nowej stawki VAT

Jak to zrobić - określanie stawek podatku VAT

Jak to zrobić - aktywowanie lub blokowanie stawki VAT