Ustawienia > ustawienia słowniki

Drukuj

Ustawienia - Słowniki

Umożliwia zapisanie w systemowych słownikach własnych danych używanych wielokrotnie w systemie.

 

Fundusze promocji rolnej

Wprowadzenie nazw funduszy promocji produktów rolno-spożywczych ułatwia wyszukiwanie danego funduszu promocji w czasie wystawianiu dokumentu.

hmtoggle_plus1Kolumny listy

 

Jednostki miar

W pracy z systemem można wykorzystywać zdefiniowane przez siebie jednostki miary, w zależności od tego, jakie towary czy też usługi sprzedajemy.

 

Kody CN

Słownik ten pozwala na wprowadzenie pozycji kodów CN. Kody te są konieczne do prowadzenia unijnych zasad raportowania obrotu towarowego z innymi krajami UE. Format pola: XXXX-XX-XX-XX.

 

Kody izb celnych

W oknie tym można wprowadzać, modyfikować, usuwać oraz uaktywniać kody izb celnych.  

 

Kody rodzajów transakcji Intrastat

W oknie tym można wprowadzać, modyfikować, usuwać oraz uaktywniać kody rodzajów transakcji Intrastat.

 

Kraje

Słownik ten ułatwia wyszukiwanie kontrahentów według kraju ich pochodzenia. Dwuliterowy symbol jest międzynarodowym kodem kraju. Zaznaczenie pola UE oznacza, że kraj jest członkiem Unii Europejskiej.

 

Miejscowości

Wprowadzenie nazw miast ułatwia wyszukiwanie kontrahentów według miejscowości, z której pochodzą.

 

PKWiU

Słownik ten zawiera kody i opisy symboli klasyfikacji PKWiU. Jego wykorzystanie ułatwia rejestrację nowych towarów oraz wprowadzanie pozycji towarowych do dokumentu.

 

Rejony

Wprowadzenie nazw rejonów (województw, krajów itp) ułatwia wyszukiwanie kontrahentów według terenu, z którego pochodzą. Jeśli mamy w kartotece kontrahentów zagranicznych, wówczas można wykorzystać te opisy do podawania kraju ich pochodzenia i w ten sposób szybko ich odnajdować pomiędzy innymi.

 

Waluty

Symbole używanych walut są zapisywane w słowniku. Tylko dla symboli wprowadzonych do tego słownika będzie można określać kursy walutowe. Jeśli wystawiamy tylko dokumenty złotówkowe, wówczas nie trzeba definiować symbolu polskiej złotówki (PLN).

 

Pole Przelicznik podaje liczbę jednostek danej waluty, dla której jest podawany kurs. Kursy walutowe >>

 

W kolumnie Kod ISO należy podać kod ISO-4217 identyfikujący walutę w raportach JPK przesyłanych organom podatkowym i organom kontroli skarbowej.

 

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - usuwanie pozycji słownika

Jak to zrobić - aktywowanie lub blokowanie pozycji słownika