Ustawienia > Opisy dokumentów

Drukuj

Ustawienia - Opisy dokumentów

Wprowadzenie typowych opisów dokumentów umożliwia ich wielokrotne wykorzystywanie i zapobiega powstawaniu ewentualnych błędów przy ich wprowadzaniu w momencie wystawiania dokumentów. Opisy dotyczące dokumentów różnych kategorii są przechowywane w odrębnych katalogach. Aby wprowadzić opis dla odpowiedniej kategorii dokumentów należy kliknąć tę kategorię na drzewku.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - wpisywanie opisu dokumentu

Jak to zrobić - usuwanie opisu dokumentu

Jak to zrobić - aktywowanie lub blokowanie opisu dokumentu