Ustawienia > Firma > Magazyny > Okno magazynu

Drukuj

Okno magazynu

Ta pozycja kartoteki ustawień zawiera dane opisujące magazyny – kod, nazwę, dane adresowe, numery telefonów i faksu, e-mail, numer konta analitycznego określony w Finanse i Księgowość, domyślny rejestr, do którego kierowane będą dokumenty wstawiane w tym magazynie oraz domyślna forma płatności. Zaznaczenie pola wyboru używaj przy wydrukach dokumentów umożliwia umieszczanie w dokumentach danych magazynu zamiast danych firmy.

Po założeniu nowej firmy istnieje jeden magazyn o kodzie nazwie MAG. Nie można go usunąć, ale można zmienić wszystkie opisujące go dane. Nie można również usunąć magazynu, dla którego istnieją w systemie zarejestrowane dokumenty.

 

Dlatego też, jeśli konieczne jest przechowywanie w systemie dokumentów wystawionych dla zlikwidowanego magazynu, należy magazyn taki zablokować w oknie ustawień (usunąć zaznaczenie w polu wyboru obok kodu magazynu); dzięki temu nie będzie się on pojawiał na listach w oknach wystawiania dokumentów.

W polu Magazyn – uzgadnianie w pełnej formie z możliwością dodania magazynu w trakcie importu, uzgodnienie można utworzyć tylko z magazynem z zaznaczoną opcją magazyn jako oddział firmy.

 

Ustawienie Używaj przy eksporcie do JPK oznacza magazyny dostępne dla raportu JPK - Obrót magazynowy.