Ustawienia > Firma > Użytkownicy

Drukuj

Firma > Użytkownicy

W działalności firmy ważne jest określenie, kto wykonuje poszczególne czynności i za co dokładnie jest odpowiedzialny. Stąd system umożliwia pracę tylko tym osobom, które wcześniej zostały wpisane na listę jako użytkownicy Handlu. Dla każdego użytkownika istnieje możliwość zróżnicowania prawa i kompetencji. Aby uniemożliwić niepowołany dostęp do danych firmy oraz do zastrzeżonych danych dokumentów, każdy użytkownik ma możliwość zabezpieczenia swoich praw indywidualnym hasłem podawanym w momencie rozpoczynania pracy.

 

Specjalnym rodzajem użytkownika jest administrator - Admin. Użytkownik ten posiada wszystkie prawa oprócz prawa do zmiany hasła użytkownika; może administrować zasobami firmy, a także nadawać uprawnienia innym użytkownikom.

 

Po kliknięciu piktogramu Użytkownicy na panelu ustawień w prawej części okna pojawi się lista zarejestrowanych użytkowników. Lista prezentuje wszystkich użytkowników firmy. Każdy użytkownik opisany jest polami: Kod oraz Imię i nazwisko.

 

Dane użytkownika

Podwójne kliknięcie użytkownika na liście otwiera okno edycji danych użytkownika. Można tu określić dostęp użytkownika do Działów firmy, Magazynów i Rejestrów pieniężnych.

 

Dane użytkownika ma prawo wprowadzać tylko administrator, natomiast modyfikować je mogą zarówno użytkownik jak i administrator.

 

Okno użytkownika systemu zawiera Kod identyfikujący użytkownika w systemie oraz jego Imię i nazwisko. Użytkownicy wprowadzani są w module Administracja.

 

Na zakładkach poniżej definiowany jest dostęp użytkownika do poszczeólnych działów, magazynów oraz rejestrów pieniężnych. Rozwijane listy bieżący dział firmy, bieżący magazyn, domyślny rejestr pozwalają wskazać domyślny dział, magazyn i rejestr, z którym pracuje użytkownik.