Ustawienia > Kursy walutowe

Drukuj

Kursy walutowe

Okno to umożliwia wprowadzanie, modyfikowanie oraz uaktywnianie kursów walut. Wprowadzanie kursów walut jest oddzielone od wprowadzania symboli tych kursów. W tym miejscu można wpisywać kursy tylko dla tych symboli, które zostały wcześniej zdefiniowane w słowniku walut.

 

hmtoggle_plus1przycisk Historia

hmtoggle_plus1przycisk Importuj

 

Dostępne w kartotece waluty prezentowane są na podstawie zdefiniowanych walut w słowniku Waluty.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - określanie kursu walut

Jak to zrobić - potwierdzanie aktualności kursu walut

Zmiana kursu PIT/CIT

Zasady obliczeń - ustawienie sposobu podpowiadania kursy waluty obcej