Ustawienia > Parametry Intrastat

Drukuj

Parametry Intrastat

Ustawienie to pozwala skonfigurować dane dotyczące obsługi deklaracji Intrastat.

 

Wywóz i/lub Przywóz

Zaznaczenie pola oznacza istnienie obowiązku składania deklaracji odpowiednio w wywozie i przywozie.

 

po przekroczeniu progu specyficznego

Użytkownicy przekraczający określone przepisami progi specyficzne powinni zaznaczyć te pola, co skutkuje zmianami w czasie wypełniania określonych pól w deklaracji statystycznej.

 

Izba Celna

Z listy rozwijanej należy wybrać kod Izby Celnej, do której kierowane będą deklaracje.

 

Kolejne pola dotyczą osoby wypełniającej deklarację:

Wypełniający deklarację z kartoteki oraz

numer (wpisu) na listę agentów celnych (może pozostać niewypełnione)

 

Parametry domyślne:

Rodzaj transakcji - w tym polu z listy rozwijanej należy wybrać odpowiedni rodzaj transakcji.

Warunki dostawy - w tym polu z listy rozwijanej należy wybrać odpowiednie dane.

Rodzaj transportu - w tym polu z listy rozwijanej należy wybrać odpowiedni rodzaj transportu.

 

Ilości/wartości przy korektach:

W zależności od tego ustawienia raport generujący deklarację będzie wystawiał (dla korekt z inną datą operacji niż dokument oryginalny) wartość zgodną z dokumentem, lub wartość bezwzględną:

podstawa opodatkowania VAT - jest wartość domyślna tego parametru, lub

wartość bezwzględna podstawy opodatkowania VAT

 

Dokumenty korygujące, jeśli:

w dokumencie korygowanym (oryginalnym, czyli tym, na którym po raz pierwszy wystąpiła dana pozycja) w kodzie rodzaju transakcji (dla odpowiedniej pozycji) (pole 13) był umieszczony kod 11,12, 13 lub 15, oraz

data operacji na korekcie jest inna niż data operacji na dokumencie korygowanym (oryginalnym, czyli tym, na którym po raz pierwszy wystąpiła dana pozycja), oraz

korekta zmniejsza ilość towaru (względem bezpośrednio poprzedniej ilości) na wszystkich pozycjach

powinny otrzymywać domyślnie kod rodzaju transakcji 21.