Ustawienia > Firma > Działy firmy

Drukuj

Firma > Działy firmy

Ogólnie, w module Handel, działem nazywamy dział handlowy, magazyn, rejestr pieniężny.

 

Działy mają listę magazynów, w których dokonywany jest obrót towarowy związany z dokumentami wystawionymi w dziale.

Użytkownik ma możliwość ustawienia domyślnego działu handlowego, magazynu i rejestru; nie jest to jednak konieczne. Po zalogowaniu się do modułu, użytkownik pracuje w swoim domyślnym dziale handlowym oraz domyślnym magazynie, które można zmieniać wybierając inny z dostępnych działów. Praca w domyślnym dziale oznacza, że nowo tworzone dokumenty handlowe i zamówienia będą miały ustawiony wybrany dział.

W przypadku, gdy użytkownik nie ma ustawionego domyślnego działu handlowego, system nie pozwoli na wystawienie dokumentu handlowego lub zamówienia.

W przypadku, gdy nie jest ustawiony domyślny magazyn, użytkownik nie może wystawić nowego dokumentu magazynowego.

 

Dział handlowy ma listę powiązanych magazynów oraz rejestrów pieniężnych oraz opcjonalnie domyślny magazyn i rejestr pieniężny.

Magazyn ma listę dostępnych działów handlowych i domyślny dział handlowy.

Rejestr pieniężny ma listę działów handlowych i nie ma żadnych działów domyślnych.

MPK (Miejsce Powstawania Kosztów) - w przypadku pracy z modułem Sage Symfonia Business Intelligence istotne jest powiązanie Działu firmy z MPK.