Jak to zrobić? > ustawianie znacznika 

Drukuj

Ustawianie znacznika - procedura

1.Otwórz kartotekę i zaznacz elementy, dla których chcesz ustawić znacznik.

2.Kliknij przycisk Operacje i wybierz z menu polecenie Ustawianie znacznika, (jeśli ta opcja jest dostępna w danej kartotece). Pojawi się okno umożliwiające wybór znacznika.

3.Z opuszczanej listy w polu znacznik wybierz znacznik.

4.Zatwierdź zmianę przyciskiem OK.