Ustawienia > Firma > Wystawianie faktur w imieniu

Drukuj

Firma > Wystawianie faktur w imieniu

To okno umożliwia konfigurację wystawiania faktur w imieniu innego podmiotu.

 

Aby włączyć wystawianie faktur w imieniu innego podmiotu zaznacz Wystawiaj faktury w imieniu sprzedawcy i uzupełnij w tym oknie dane sprzedawcy.

 

Na wydrukach dokumentów oraz dokumentach elektronicznych prezentowane będą dane sprzedawcy czyli dane wprowadzone w tym oknie oraz wystawcy czyli dane firmy.