Towary > Towar > Upusty indywidualne dla towaru

Drukuj

Upusty indywidualne dla towaru

Okno to umożliwia rejestrację indywidualnych upustów lub indywidualnych cen na towar dla konkretnego kontrahenta lub rodzaju kontrahentów.

 

Kod

Kod, pod jakim kontrahent jest znany w systemie. Można go wybrać z opuszczanej listy; jeśli kod zostanie pominięty, system opisze kontrahenta jako "nierejestrowany".

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod klikniemy przycisk b_down2, otworzy się okno umożliwiające wybranie kontrahenta z kartoteki lub wpisanie nowego kontrahenta do kartoteki.

hmtoggle_plus1Wybór kontrahenta podczas wypełniania dokumentu

 

Upust% / Cena

Wartość indywidualnej ceny lub indywidualnego upustu. Upust tworzy się podając w polu waluty znak %, natomiast cenę indywidualną nie podając nic (cena złotówkowa) lub podając symbol waluty w jakiej jest zdefiniowana cena. Dla nowego elementu system domyślnie proponuje wprowadzenie upustu (w symbolu waluty umieszczony jest znak %).

 

Cena indywidualna dla kontrahenta oznaczana jest w oknie dokumentu ikoną ico_upust_ind. W widoku klasycznym stosowana jest ikona ico_upust_ind_s.