Kontrahenci > Kontrahent > Kontrahent Informacje > Upusty indywidualne dla kontrahenta

Drukuj

Upusty indywidualne dla kontrahenta

Okno to umożliwia rejestrację indywidualnych upustów lub indywidualnych cen na konkretny towar lub rodzaj towaru obowiązujących dla danego kontrahenta. Jeśli upust ma dotyczyć konkretnego towaru, należy kliknąć listek Towary, jeśli rodzaju towaru – listek Rodzaje towarów.

 

Kod

Kod, pod jakim towar jest znany w systemie. Można go wybrać z opuszczanej listy; jeśli pominie się  kod, system opisze towar jako "nierejestrowany".

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod klikniemy przycisk b_down2, otworzy się okno umożliwiające wybranie towaru z kartoteki lub wpisanie nowego towaru do kartoteki.

hmtoggle_plus1Wybór towaru podczas wypełniania dokumentu

 

Upust% / Cena

Wartość indywidualnej ceny lub indywidualnego upustu. Upust tworzy się podając w polu waluty znak %, natomiast cenę indywidualną nie podając nic (cena złotówkowa) lub podając symbol waluty w jakiej jest zdefiniowana cena. Dla nowego elementu system domyślnie proponuje wprowadzenie upustu (w symbolu waluty umieszczony jest znak %).

 

Cena indywidualna dla kontrahenta oznaczana jest w oknie dokumentu ikoną ico_upust_ind. W widoku klasycznym stosowana jest ikona ico_upust_ind_s.