Towary > Towar > Upusty ilościowe dla towaru

Drukuj

Upusty ilościowe dla towaru

Okno to umożliwia definiowanie upustów ilościowych na towar.

Ilość

Dolna granica ilości, od której obowiązuje dany upust.

Upust% / Kwota

Procentowa lub kwotowa wartość upustu. Upust procentowy tworzy się wpisując w pole waluty znak %, kwotowy – wpisując spację (cena złotówkowa) lub symbol waluty, w jakiej jest zdefiniowana cena. Dla nowego elementu system domyślnie proponuje wprowadzenie upustu procentowego.