Jak to zrobić? > Towary > upusty ilosciowe na towar 

Drukuj

Upusty ilościowe na towar/rodzaj towaru

1.W otwartym oknie towaru lub rodzaju towaru kliknij przycisk Informacje > Upusty ilościowe. Otworzy się okno definiowania upustów ilościowych.

2.Aby zdefiniować nowy upust należy wybrać przycisk Nowy.

3.W polu Ilość podać ilość towaru, od której obowiązuje upust. Widoczne są wartości w jednostce ewidencyjnej.

4.W polu Upust% / Kwota podać procentową lub kwotową wartość upustu. Dla nowego elementu system domyślnie proponuje wprowadzenie upustu procentowego. Upust:

Procentowy tworzy się podając w polu waluty znak %,

Kwotowy – wpisując spację (cena złotówkowa) lub podając symbol waluty w jakiej jest zdefiniowana cena.

5.W polu Opis można wpisać tekst o długości do 40 znaków, opisujący dany upust.

6.Dla zapisania wprowadzonych danych należy wybrać przycisk Zapisz, aby je anulować - przycisk Anuluj.