Zakup > Wystawianie dokumentów zakupu > Uproszczona edycja faktury

Drukuj

Uproszczona edycja faktury zakupu - okno

W menu kontekstowym w oknie wystawiania dokumentu zakupu widoczne jest polecenie Faktura uproszczona - bez podania stawki VAT i wartości netto. Operacja nie jest dostępna dla korekt.

 

Dostępna jest dla następujących typów dokumentów utworzonych na podstawie charakterów:

Faktura VAT zakupu

Faktura VAT zakupu w walucie

Rachunek uproszczony zakupu

 

Okno otwiera się po wybraniu polecenia faktura uproszczona w menu kontekstowym dokumentu zakupu.

 

Tabela zawiera wszystkie stawki VAT (oznaczone jako aktywne) oraz podsumowanie. Można w niej podać wartości brutto i kwotę VAT w poszczególnych stawkach VAT.

 

Można też podać wartość brutto i kwotę podatku w podsumowaniu tabeli (jeśli są znane). W takim wypadku program obliczy stawkę i przepisze podane wartości do tej stawki.

 

Jeśli stawki VAT nie są znane - można podać wartość brutto i kwotę podatku w podsumowaniu tabeli a program oblicza stawkę i przepisze podane wartości do tej stawki, pod warunkiem, że może jednoznacznie stwierdzić jaka to stawka, przy założeniu że ‘ilość’=1.

 

Dane podane w tej tabeli są przepisywane do dokumentu jako jego pozycje i tworzą po jednej pozycji na każdą stawkę.

 

Przed wystawieniem dokumentu można w każdej wstawionej pozycji wybrać element kartoteki Towary, ale pozycja zostanie przeliczona zgodnie z cenami kartotekowymi.

 

Operacja nie jest dostępna dla korekt oraz dla dokumentów wystawionych.

 

Dostępne są dwa sposoby postępowania:

Z kartoteki wybrać towary a potem podać sumę dokumentu – program podzieli ją na pozycje.

Podać sumę dokumentu – program sam zgrupuje pozycje.