Zestawienia BI > Ustawienia - Wymiary analityczne > Typy wymiarów analitycznych

Drukuj

Typy wymiarów analitycznych

Wymiarowanie dotyczy towarów, kontrahentów, MPK, pracowników oraz pozycji dokumentów handlowych (sprzedaż, zakup) i dokumentów magazynowych.

 

Definiowanie wymiarów
Za definiowanie wymiarów dowolnej klasyfikacji (w szczególności towarów i kontrahentów) odpowiedzialne jest jedno ogólne prawo w module Administracja o nazwie Definiowanie wymiarów analitycznych i znajduje się w grupie praw Wspólne.

 

Nadawanie wartości wymiarów
Nadawanie wartości wymiarów towarów i kontrahentów możliwe jest po ustawieniu prawa do zmiany danych. W przypadku towarów prawo to znajduje się w grupie Handel, ponieważ towary występują tylko w module Handel. Natomiast w przypadku kontrahentów, którzy są wspólni dla wszystkich aplikacji Sage Symfonia, prawo znajduje się w grupie Wspólne.

 

Wymiary analityczne mogą mieć różny charakter:

data - użytkownik może wpisać określoną datę. Za pomocą tego wymiaru będzie można przykładowo uzyskać informacje o konieczności podjęcia jakiegoś działania, przykładowo należy wstrzymać sprzedaż kontrahentowi.

kwota - użytkownik może wpisać kwotę pieniężną. Za pomocą tego wymiaru będzie można przykładowo uzyskać informacje o konieczności wstrzymania sprzedaży kontrahentowi lub możliwości udzielenia dodatkowego rabatu.

liczba - użytkownik może wpisać wartość liczbową. Za pomocą tego wymiaru można na przykład przypisać towarowi wymiary: wysokość, szerokość i długość, dzięki czemu można określić wielkość paczki po jego zapakowaniu.

tekst - użytkownik może wpisać dowolny tekst. Wymiar pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji, na przykład dla towaru 'książka' - informacje o wydawcy.

słownik - jeśli jest to słownik definiowany przez użytkownika, z możliwością wyboru tylko jednego elementu słownika, za jego pomocą można przykładowo tworzyć analizy ('lista projektów' itp.), jeśli jest to słownik definiowany przez użytkownika, z możliwością wyboru wielu elementów słownika, można według tego przykładowo grupować i wyszukiwać dane (pogrupować kontrahentów według obszarów, przy czym jeden kontrahent może być przypisany do kilku obszarów).

logiczny - obok nazwy pojawia się pole wyboru do zaznaczenia. Za pomocą wymiaru tego typu można na przykład wyszukiwać dane o tym, czy kontrahent wyraził zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.

 

Pole w kolumnie Wartość dla wymiaru typu Logiczny może przyjmować 3 stany:

pole jest zaznaczone ico_checkbox_on - jest to równoznaczne z wartością logiczną tak

pole jest niezaznaczone ico_checkbox_off - jest to równoznaczne z wartością logiczną nie

pole jest niewypełnione ico_checkbox_onoff - temu polu nikt nie nadał żadnej wartości

 

 

Wskazówka  

Polecenie Wyczyść dostępne w menu kontekstowym w trybie edycyjnym przywraca stan pola w kolumnie wartość do stanu sprzed wypełniania.

W polu Symbol mogą być tylko cyfry i litery a jedyny znak poza cyframi i literami to _ (podkreślenie).