Ustawienia > Typy cen

Drukuj

Typy cen

Okno ustawień typów cen dostępnych do wykorzystania w programie. Program obsługuje do 20 typów cen.

 

W poszczególnych kolumnach znajdują się ustawienia:

Typ - ceny oznaczone w tej kolumnie będą dostępne (aktywne) w programie. Ikona obok prezentuje znacznik identyfikujący dany typ ceny.

Nazwa - określa nazwę ceny.

Opis - opis ceny.

Netto/Brutto - określa czy podana ceną jest ceną Brutto czy Netto.

Powiązanie - wiąże ze sobą typy cen w ten sposób, że zmiany ceny sprzedaż jednej z nich są synchronizowane z drugą. Można w ten sposób np. połączyć typ ceny brutto i netto.