Jak to zrobić? > Ustawienia > Tworzenie nowego magazynu

Drukuj

Tworzenie nowego magazynu

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki ustawień.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wskazać pozycję Magazyny i kliknij przycisk Nowy. W prawej części okna pojawią się pola do wypełnienia. Po utworzeniu nowego magazynu system wpisuje tam nazwę, adres i telefony firmy - należy odpowiednio zmienić te dane.

3.Aby zapisać wprowadzone zmiany należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.