Wybór wydruku (dokumenty) > Tworzenie e-Faktury

Drukuj

Przycisk e-Faktura

Jeżeli kontrahent ma aktywną umową na wysyłanie e-faktur lub zaznaczony parametr pracy w trybie Zgody domniemanej, to po wystawieniu faktury przycisk Drukuj zmienia się na e-Faktura. W menu rozwijanym dostępnym po wybraniu tego przycisku dostępne są polecenia:

 

1. po wybraniu polecenia Operacje dla e-Faktury otwiera się okno Operacje w Repozytorium w którym można wygenerować plik w formacie PDF, utworzyć duplikat dokumentu (po jego wydrukowaniu) następnie podpisać i wysłać plik do klienta.

 

Operacje

Utwórz PDF w Repozytorium - zaznaczenie pola powoduje utworzenie wydruku w formacie pliku PDF

Utwórz duplikat - użytkownik z nadanym w module  Administracja prawem Wystawianie duplikatów dokumentów sprzedaży (Prawa modułu Handel/Rodzaj: prawa do dokumentów handlowych) może utworzyć dokument o rodzaju Duplikat i powiązać go z dokumentem oryginalnym bez względu na to czy jednocześnie ma prawo do edycji dokumentów w Repozytorium Dokumentów.

 

Nie podpisuj - dokument nie zostanie podpisany.

Podpisz - dokument zostanie podpisany według ustawień Repozytorium Dokumentów (e-pieczęć, e-podpis.)

Podpisz i Wyślij - następuje wysłanie pliku do klienta.

Typ dokumentu do wysłania i podpisania - należy wybrać format pliku który zostanie podpisany: XML lub PDF.

 

hmtoggle_plus1Parametry wydruku

hmtoggle_plus1Inne

 

2. po wybraniu polecenia Szczegóły dokumentu w Repozytorium otwiera się okno modułu Repozytorium Dokumentów z informacjami o dokumencie i z przyciskiem Pokaż dokument otwierającym podgląd pliku.

 

3. jeżeli zapisany jest w Repozytorium Dokumentów wydruk dokumentu w PDF, to pojawia się opcja Podgląd dokumentu w Repozytorium. Po jej wybraniu dostępny jest podgląd wydruku e-faktury.