Kontrahenci > Kontrahent > Kontrahent Informacje > Towary dostawcy

Drukuj

Towary dostawcy

W oknie można przypisać kontrahentowi towar lub grupę towarów. Należy kliknąć przycisk Nowy. Następnie kliknąć przycisk obok pola Kod towaru i wybrać z listy rozwiniętej towar i zatwierdzić wybór przyciskiem Zapisz.

 

Aby wykonać operację grupowo, należy otworzyć okno Towary dostawcy. Równolegle należy otworzyć okno kartoteki Towary tak, aby oba opisywane okna były jednocześnie widoczne na ekranie. Następnie należy zaznaczyć towary, które mają być przypisane temu kontrahentowi i przeciągnąć je myszą do okna Towary dostawcy.