Towary > Towar > Towar dostawcy

Drukuj

Dostawcy towaru

W oknie towaru pod przyciskiem Informacje znajduję się lista poleceń, z której można wybrać polecenie Dostawcy towaru.

 

Okno pozwala wprowadzić listę dostawców dla wybranego towaru. Przypisanie dostawcy w oknie towaru jest niezbędne dla wygenerowania zamówienia z zapotrzebowania; jeżeli wybrany jest tylko jeden dostawca, to na zapotrzebowaniu wartość pola Dostawca wypełnia się automatycznie.

 

W kolumnach widoczne są kody kontrahentów i ich nazwy.

 

Dodaj

Wybranie przycisku powoduje dodanie pozycji do listy

 

Usuń

Wybranie przycisku powoduje usunięcie pozycji z listy.

 

Zapisz

Zapisuje wprowadzone zmiany.

 

Anuluj

Anuluje wprowadzone zmiany.