Contact Manager > Szczegóły kontaktu

Drukuj

Szczegóły kontaktu

Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych związanych z kontaktem w zakresie zależnym od praw użytkownika. Okno jest podzielone na kilka zakładek, które są widoczne na oknie.

Przycisk btn_kontr_cm na prawo od pola Kontrahent umożliwia podgląd okna kontrahenta, który jest wskazany w polu.

Przycisk btn_plus_cm umożliwia dodanie kontrahenta bezpośrednio z okna kontaktu.

 

Aby usunąć wybraną pozycję z listu kontaktów wybierz z menu kontaktowego polecenie Usuń.

 

Zakładka Podstawowe

Zakładka prezentuje podstawowe informacje adresowe Kontaktu.

 

Na zakładce można wprowadzić dane kontaktowe edytowanego kontrahenta, w skład listy definiującej kontakt wchodzą kolumny:

Rodzaj Lista rozwijana z możliwością wyboru kontaktu: Telefon służbowy, Telefon prywatny, E-mail, Fax i Inne.

Kontakt pole edycyjne z możliwością wpisania kontaktu w zależności od wybranego rodzaju. W przypadku wybrania E-mail w polu wyświetlana jest ikona (koperta- link)

Główny pole w, którym mamy możliwość zaznaczenia kontaktu jako główny. Możemy wybrać tylko jeden domyślny telefon, e-mail, fax oraz inne.

Uwagi wprowadzamy uwagi dotyczące kontaktu.

 

Telefon i e-mail oznaczony jako główny będzie prezentowany na liście kontaktów w kolumnach Domyślny numer telefonu oraz Domyślny adres email.

 

Zakładka Załączniki

W formie załącznika do zapisanych w programie kontaktów można dodać dowolne pliki.

Więcej informacji >>

 

Zakładka Czynności

Lista na zakładce Czynności wyświetla czynności powiązane z danym kontaktem i dostępne dla użytkownika z wybranego przedziału czasu.

Dwuklik na liście otwiera okno wybranej czynności z możliwością edycji danych.

Nad listą umieszczone są przyciski:

Zaplanuj nową czynność – po kliknięciu otwiera się okno dodawania nowej czynności z wypełnionym kontaktem.

Usuń – przycisk pozwala na usuwanie zaznaczonych na liście pozycji.

 

Zakładka Oferty

Lista na zakładce Oferty wyświetla oferty powiązane z danym kontaktem pogrupowane według kontrahentów.

Nad listą umieszczony jest przycisk Nowa oferta umożliwiający dodanie nowej oferty bezpośrednio z okna kontaktu z wypełnionym kontaktem.

 

Dodawanie kontrahenta z okna kontaktu

Aby dodać kontrahenta z okna kontaktu należy:

1.W oknie kontaktu w polu Nazwa firmy wpisz nazwę kontrahenta a następnie kliknij btn_plus_cm.

2.Zostanie wyświetlone okno Kontrahent. Wprowadzona nazwa firmy w oknie kontaktu zostanie wyświetlona na oknie kontrahenta w polu Nazwa kontrahenta i Kod kontrahenta.

3.Aby zapisać kontrahenta kliknij Zapisz, aby zrezygnować kliknij Anuluj.