Jak to zrobić? > Dokumenty > Statusy dokumentów

Drukuj

Statusy dokumentów

Status otwarty

Mają go dokumenty w momencie ich wystawienia, o ile nie są powiązane i nie rozliczają się z dokumentami innego typu. Status taki mają też dokumenty skorygowane (jeżeli nie są powiązane z dokumentami innego typu). Korekty zawsze mają status identyczny jak korygowany dokument.

 

Status częściowy

Status ten otrzymują dokumenty w przypadku których są już wystawione dokumenty rozliczające, ale nie pokrywają one (łącznie z dokumentami w buforze) całego dokumentu i jest możliwe utworzenie w buforze kolejnego dokumentu rozliczającego.

 

Status przygotowany

Uzyskują go dokumenty które (włącznie z dokumentami w buforze) są całkowicie rozliczone (obecnie mają status rozliczonego), ale nie wszystkie rozliczające dokumenty zostały już wystawione (część dokumentów znajduje się w buforze).

 

Status zamknięty

Otrzymują go dokumenty, które są w całości rozliczone, przy czym zarówno one, jak i dokumenty, które je rozliczają, jak i korekty jednych i drugich są już wystawione (w całym układzie nie ma dokumentów w buforze).