Ustawienia > Szablony wydruku > Sekcje szablonu wydruku

Drukuj

Sekcje szablonu wydruku

Szablon dokumentu składa się z 3 podstawowych sekcji:

img_sekcje_szablonu

 

Zdefiniowane sekcje widoczne są w eksploratorze raportu.

 

Aby przejść do szczegółowych ustawień sekcji wybierz ją w panelu Właściwości.

 

Użytkownik może dodać dodatkowe sekcje takie jak np.: nagłówek, stopka jak również sekcje grupujące dane. Dodatkowe sekcje dostępne są w menu podręcznym dla okna dokumentu oraz eksploratora raportu w grupach ustawień Wstaw grupę oraz Wstaw szczegóły raportu.

 

Górny margines i nagłówek

Sekcja TopMargin służy do określenia górnego marginesu wydruku. Jest ona zawsze obecna i zalecane jest pozostawienie jej pustej.

 

Aby utworzyć sekcję zawierającą dane nagłówka można Wstawić grupę:

ReportHeader – sekcja nagłówka umieszczana na pierwszej stronie raportu.

PageHeader – sekcja nagłówka umieszczana na każdej stronie raportu. Aby wykluczyć wydruk tej sekcji na stronach z ReportHeader lub ReportFooter zmień dla niej ustawienie Właściwości > Zachowanie > Drukuj na stronach.

 

Treść dokumentu

W sekcji Detail można umieścić treść dokumentu np.: dane nabywcy, dane odbiorcy i inne dane nie mające formy tabelarycznej.

 

Aby umieścić dane mające format tabeli należy dodać sekcję za pomocą polecenia menu podręcznego z grupy Wstaw szczegóły raportu. W tej grupie znajdują się predefiniowane sekcje pobierające dane wybranej tabeli na przykład listę pozycji dokumentu. Sekcje takie powtórzone będą tyle razy ile wierszy zawiera tabela będąca dla nich źródłem danych.

 

Dolny margines i stopka

Sekcja BottomMargin służy do określenia górnego marginesu wydruku. Jest ona zawsze obecna i zalecane jest pozostawienie jej pustej.

 

Aby utworzyć sekcję zawierającą dane nagłówka można Wstawić grupę:

ReportFooter – sekcja stopki umieszczana na ostatniej stronie raportu.

PageFooter – sekcja stopki umieszczana na każdej stronie raportu. Aby wykluczyć wydruk tej sekcji na stronach z ReportHeader lub ReportFooter zmień dla niej ustawienie Właściwości > Zachowanie > Drukuj na stronach.