Jak to zrobić? > Płatności > Rozliczanie dokumentu edycja należności

Drukuj

Rozliczanie dokumentu poprzez edycję należności

1.W otwartym oknie dokumentu należy wybrać listek Płatności.

2.Kliknąć przycisk Edytuj należność. System otwiera okno Należność, prezentując w nim należność związaną z rozliczanym dokumentem. W tabeli zebrane są wszystkie nierozliczone dokumenty płatności wystawione dla kontrahenta, którego dotyczy rozliczany dokument.

3.Zaznaczyć w tabeli płatności, którymi chcemy rozliczyć dokument; system wyświetli odpowiednie wartości w polach Rozliczone i Do rozliczenia pozostało. Jeśli wybrane dokumenty nie rozliczają całej kwoty dokumentu, można wystawić nowy dokument płatności, wybierając przycisk Utwórz nową płatność.

4.Aby zapisać wprowadzone zmiany, należy wybrać przycisk Zapisz zmiany, aby anulować wprowadzone dane - przycisk Anuluj.