Jak to zrobić? > Grupowanie - rodzaje > Rodzaj urzędu

Drukuj

Rodzaj urzędu

Po wybraniu okienka Rodzaj kartoteki kontrahentów i kolejno przycisku polecenia Nowy lub Edytuj pojawi się okno Rodzaj urzędu, które umożliwia definiowanie lub modyfikowanie szablonu opisu urzędu. Nie trzeba wypełniać wszystkich pól w definicji rodzaju - pola nie wypełnione nie będą podpowiadane przy rejestrowaniu urzędu tego rodzaju.

 

Porządkowanie informacji według rodzajów jest jednopoziomowe. Każdy z umieszczonych w kartotece opisów może należeć tylko do jednego rodzaju. W definicji rodzaju zapisywane są informacje wspólne dla wszystkich obiektów należących do danego rodzaju. Podczas tworzenia w kartotece opisu nowego obiektu tego rodzaju są one automatycznie przepisywane do odpowiednich pól formularza, co zmniejsza pracochłonność wprowadzania danych. Informacje wprowadzone w ten sposób można modyfikować stosownie do potrzeb.

 

ico_rodzaj Rodzaj

Umożliwia nadanie nazwy dla definiowanego rodzaju. Po zapisaniu definicji, nazwa ta pojawi się na wykazie rodzajów.

 

Znacznik

Z opuszczanej listy można wybrać graficzny symbol, który pojawiać się będzie przy wszystkich rejestrowanych urzędach tego rodzaju. W trakcie pracy można ten znacznik zmienić na liście.

 

Kod, Miejscowość, Rejon

W polach tych można określić część adresu wspólną dla urzędów tego rodzaju.

 

Księgowania

konto - Identyfikator rodzaju urzędu w module f-k

parametr - Parametr księgowania dla rodzaju urzędu

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - Urzędy