Jak to zrobić? > Grupowanie - rodzaje > Rodzaj towaru

Drukuj

Rodzaj towaru

Po wybraniu okienka Rodzaj kartoteki towarów i kolejno przycisku polecenia Nowy lub Edytuj pojawi się okno Rodzaj towaru, które umożliwia definiowanie lub modyfikowanie rodzaju towaru. Nie trzeba wypełniać wszystkich pól definicji rodzaju - pola nie wypełnione nie będą podpowiadane przy wprowadzaniu towaru tego rodzaju do kartoteki.

 

Porządkowanie informacji według rodzajów jest jednopoziomowe. Każdy z umieszczonych w kartotece opisów może należeć tylko do jednego rodzaju. W definicji rodzaju zapisywane są informacje wspólne dla wszystkich obiektów należących do danego rodzaju. Podczas tworzenia w kartotece opisu nowego obiektu tego rodzaju są one automatycznie przepisywane do odpowiednich pól formularza, co zmniejsza pracochłonność wprowadzania danych. Informacje wprowadzone w ten sposób można modyfikować stosownie do potrzeb.

 

hmtoggle_plus1Przyciski okna towaru

 

hmtoggle_plus1zakładka Towar

hmtoggle_plus1zakładka Ceny

 

Zobacz także:

Czynności związane z dokumentami