Jak to zrobić? > Grupowanie - rodzaje > Rodzaj pracownika

Drukuj

Rodzaj pracownika

Po wybraniu okienka Rodzaj kartoteki kontrahentów i kolejno przycisku polecenia Nowy lub Edytuj pojawi się okno Rodzaj pracownika, które umożliwia definiowanie lub modyfikowanie szablonu opisu pracownika. Nie trzeba wypełniać wszystkich pól definicji rodzaju - pola niewypełnione nie będą podpowiadane przy rejestrowaniu pracownika tego rodzaju.

 

Porządkowanie informacji według rodzajów jest jednopoziomowe. Każdy z umieszczonych w kartotece opisów może należeć tylko do jednego rodzaju. W definicji rodzaju zapisywane są informacje wspólne dla wszystkich obiektów należących do danego rodzaju. Podczas tworzenia w kartotece opisu nowego obiektu tego rodzaju są one automatycznie przepisywane do odpowiednich pól formularza, co zmniejsza pracochłonność wprowadzania danych. Informacje wprowadzone w ten sposób można modyfikować stosownie do potrzeb.

 

ico_rodzaj Rodzaj

Umożliwia nadanie nazwy dla definiowanego rodzaju. Po zapisaniu definicji, nazwa ta pojawi się na wykazie rodzajów.

 

Znacznik

Z opuszczanej listy można wybrać graficzny symbol, który pojawiać się będzie przy wszystkich rejestrowanych pracownikach tego rodzaju. W trakcie pracy można ten znacznik zmienić na liście.

 

Kod, Miejscowość, Rejon

W polach tych można określić część adresu wspólną dla pracowników tego rodzaju.

 

Księgowania

konto - Identyfikator rodzaju pracownika w module finansowo-księgowym.

parametr - Parametr księgowania dla rodzaju pracownika.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - Pracownicy