Towary > Kartoteka Rezerwacje towaru

Drukuj

Rezerwacje towaru, kartoteka

Kartoteka otwierana jest z paska nawigacji Zamówienia > Rezerwacje, lub z menu Kartoteki > Rezerwacje (Ctrl+Shift+W).

 

Pasek narzędziowy

btn_nowy

Przycisk służy do wprowadzania nowych dokumentów.


btn_export

Rozwija menu dostępnych dla kartoteki operacji eksportu danych.

 

Eksport do excela

Zapisuje widoczną zawartość kartoteki do pliku MS Excel.

 

Eksport danych

Umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego. Więcej informacji >>


btn_odsw

Aktualizuje wyświetlaną zawartość kartoteki. Aktualizacja dotyczy zmian wprowadzanych przez innych użytkowników.

 

Okno kartoteki

Z prawej strony okna znajdują się panele ułatwiające Filtry umożliwiający tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz filtr aby zastosować go dla kartoteki.
Filtry - więcej informacji>>

 

Aby zaznaczyć wszystkie widoczne elementy kartoteki można kliknąć w nagłówek pierwszej kolumny btn_select_all_01 lub użyć skrótu Ctrl+A. W menu kontekstowym dostępne są również polecenia Zaznacz wszystkie oraz Odwróć selekcję.

 

hmtoggle_plus1        Szybkie wyszukiwanie w kartotece


hmtoggle_plus1        Definiowanie układu kolumn

 

Jeśli w ustawieniach Parametry pracy > Widoczność kartotek i formatek wybrano dla kartoteki Klasyczny widok wtedy okno prezentowane będzie w układzie dostępnym przed wersją 2019.2 modułu Handel.

hmtoggle_plus1        Widok kartoteki we wcześniejszej wersji (przed 2019.2)

 

Zobacz także:

okno Rezerwacja towaru