Jak to zrobić? > Kontrahenci > Rezerwacje kontrahenta

Drukuj

Rezerwacje kontrahenta

1.W otwartym oknie kontrahenta należy kliknąć przycisk Informacje i wybrać polecenie Rezerwacje kontrahenta. Otworzy się okno Rezerwacje kontrahenta.

2.Aby usunąć rezerwację należy ją wybrać i kliknąć przycisk Usuń.

3.Aby wprowadzić nową rezerwację kliknąć przycisk Nowa. Otworzy się okno Nowa: rezerwacja towaru.

4.W polu kod magazynu wybrać z listy kod magazynu.

5.W polu rezerwacji wybrać z listy rodzaj rezerwacji.

6.Po kliknięciu przycisku 0prz_dn5 obok pola kontrahent otworzy się okienko zawierające listę kontrahentów. Można tu wybrać kontrahenta z listy, zarejestrować nowego kontrahenta (przycisk Nowy) lub otworzyć okno kartoteki kontrahentów (przycisk Kartoteka kontrahentów).

7.W tabeli wpisać odpowiednie wartości w kolumnie Ilość.

8.Dla zapisania wprowadzonych rezerwacji należy wybrać przycisk Utwórz rezerwacje, aby je anulować - przycisk Anuluj.