Kontrahenci > Kontrahent > Kontrahent Informacje > Rezerwacje dla kontrahenta

Drukuj

Rezerwacje kontrahenta, kartoteka

W oknie tym prezentowane są informacje dotyczące rezerwacji dla kontrahenta, zarówno rezerwacji wprowadzanych przez dokumenty sprzedaży i wydania z magazynu (automatycznych) jak i wprowadzanych bezpośrednio przez użytkownika.

 

Można tu wprowadzać, modyfikować i usuwać rezerwacje użytkownika; rezerwacje automatyczne można jedynie modyfikować i usuwać (są one tworzone automatycznie przy wystawianiu dokumentów rozchodowych).

 

W tabeli po prawej stronie widoczne są rezerwacje ręczne - wprowadzane bezpośrednio przez użytkownika (można tu wprowadzać nowe rezerwacje, usuwać je lub modyfikować już istniejące) oraz tworzone automatycznie przez system podczas wystawiania dokumentów rozchodowych. Rezerwacje automatyczne można tylko modyfikować lub usuwać.

 

Nowa

Kliknięcie tego przycisku otwiera okno Nowy: rezerwacja kontrahenta umożliwiając wprowadzenie nowej rezerwacji.

 

Usuń

Przycisk usuwa wybrane rezerwacje.

 

Nagłówek

Dla każdej rezerwacji automatycznej podane są następujące informacje: Towar, Kontrahent, Termin, Ilość, Jm, Ilość jm.d., Jm domyślna, Cena ±, Cena jm. d., Wartość, Dokument, Magazyn. W zależności od ustalonego rozmiaru okna część tych informacji może być niewidoczna. Aby uwidocznić wszystkie kolumny, należy stanąć kursorem w dowolnym polu nagłówka i wybrać pozycje z menu kontekstowego.

 

Lista rezerwacji

Podwójne kliknięcie wybranej (podświetlonej) pozycji (lub wciśnięcie klawisza Enter) otwiera okno Rezerwacja towaru. Podwójne kliknięcie nazwy towaru otwiera okno z danymi towaru.

 

Zobacz także:

okno Rezerwacja towaru