Sprzedaż > Polityka sprzedaży > Rentowność

Drukuj

Rentowność dokumentu

Zestawia dane dotyczące rentowności wybranego dokumentu sprzedaży wyliczone algorytmem zależnym od wybranego sposobu prezentacji kosztu.

 

Dane pojawiające się na tym zestawieniu zależą od wyboru ustawienia Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży (Parametry pracy > Parametry druku i zestawień).

 

Przyjmuje się do dokładnych wyliczeń wartości założonych rezerwacji ze wskazaniem konkretnych dostaw. Dla transakcji, w których nie ma wskazanej konkretnej dostawy towaru z której ma być realizowane wydanie, szacowanie jest robione według ceny bazowej.

 

Jeśli do dokumentu sprzedaży istnieje częściowe wydanie, dokument magazynowy w buforze i/lub rezerwacja towaru na konkretnej dostawie, to te dane są wykorzystywane przez system w szacowaniu kosztu.

 

Ustawienia sposobu prezentacji:

Koszt wyliczany na podstawie powiązań nagłówków dokumentów (archiwalnie)

Wartość towaru w danej pozycji określa się następująco:

wartość towaru dla pozycji dokumentu sprzedaży =

wartość na pozycjach wystawionych dokumentów magazynowych powiązanych z daną pozycją sprzedaży

+ wartość rezerwacji ze wskazaniem dostaw dla tej pozycji sprzedaży

+ cena bazowa towaru x (ilość towaru nie rozliczona magazynowo ilość objęta rezerwacjami dla pozycji sprzedaży)

 

Koszt wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach

Wartość towaru w danej pozycji określa się następująco:

1. Dla pozycji zarezerwowanej ze wskazaniem dostaw:

wartość towaru dla pozycji dokumentu sprzedaży =

wartość na pozycjach wystawionych dokumentów magazynowych powiązanych z daną pozycją sprzedaży

+ wartość rezerwacji

2. Dla pozycji zarezerwowanych ilościowo lub nierezerwowanych:

wartość towaru dla pozycji dokumentu sprzedaży =

wartość na pozycjach wystawionych dokumentów magazynowych powiązanych z daną pozycją sprzedaży

+ cena bazowa towaru x (ilość towaru nie rozliczona magazynowo)

 

Na dokumentach wystawionych przed aktualizacją do wersji 2014 może być widoczny koszt równy zero. Aby temu zapobiec należy wykonać raport Obliczanie kosztów sprzedaży (Wybór wydruku).