Ustawienia > Firma > Rejestry pieniężne

Drukuj

Rejestry pieniężne

W module Handel można utworzyć rejestry trzech typów: gotówkowy, bankowy i inny. Są one odpowiednikami trzech podstawowych typów operacji pieniężnych – wpłaty lub wypłaty gotówki, rejestracji przelewów własnych lub obcych, wszystkich innych operacji pieniężnych (karty płatnicze, czeki itp.). W kartotece Płatności istnieją zawsze trzy nieusuwalne rejestry pieniężne (po jednym dla każdego typu, o nazwach domyślnych BANK, INNE i KASA - nazwy te można zmienić) oraz rejestry utworzone przez użytkownika.

 

Jak to zrobić - dodawanie rejestru

Jak to zrobić - usuwanie rejestru

Jak to zrobić - edycja rejestru

 

Definiowanie rejestrów

Aby utworzyć nowy rejestr należy otworzyć okno kartoteki Ustawienia - Firma, wybrać gałązkę Rejestry pieniężne, a następnie przycisk Nowy. Otworzy się okno Nowy: rejestr pieniężny, umożliwiający określenie parametrów tworzonego rejestru. Rejestrem, w którym wystawiany jest dokument, jest zawsze rejestr bieżący na liście w lewym panelu kartoteki Płatności.

 

hmtoggle_plus1Dane podstawowe

hmtoggle_plus1zakładka Dane

hmtoggle_plus1zakładka Działy firmy

hmtoggle_plus1zakładka Użytkownicy

hmtoggle_plus1zakładka Dokumenty